Welcome To

MAHARASHTRA MANDAL ABU-DHABI UAE

Ramdan Games 2022 – rummy

नमस्कार मंडळी, महाराष्ट्र मंडळ आयोजित RUMMY COMPETITION १६ एप्रिल २०२२ रोजी मोठ्या उत्साहात पार पडली. सहभागी झालेल्या सर्व सभासदांचे आभार आणि विजेत्यांचे अभिनंदन.

Event Details

Event Date :

16-04-2022

Last Date To Apply :

10-04-2022

Event Categories :

Organized By :

MMAD Comittee

Contact Number :

Test Name :

9999999999